การดูแลผิวขาว

การดูแลผิวขาว

  พื้นฐานการดูแลผิว   สิ่งจำเป็นในการดูแลผิวขั้นพื้นฐาน           ผิวของคุณมีความต้องการมากกว่า 10 อย่างเพื่อที่จะมีสุขภาพและมีความสวยงามอย่างที่สุด ความต้องการเหล่านี้สามารถแยกออกมาเป็น 2 ส่วน : สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานและเฉพาะ สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของผิวคือความต้องการอย่างต่ำที่สุด สิ่งจำเปRead More…